Selamat Hari Pahlawan 10 November 2021

SHARE

Sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2021 'Pahlawanku Inspirasiku', semoga semua yang telah dilakukan pahlawan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk terus peduli terhadap sesama dan berjuang melawan permasalahan bangsa.

Pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. - Bung Hatta

Selamat Hari Pahlawan.

Ayo Semarakkan Hari Pahlawan dengan menggunkan twibbon IAIDU >>> https://twb.nz/iaidu016

#iaiduasahan #tarbiyah #syariah #dakwah