Jurnal Al-Mannan : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman yang diterbitkan oleh kampus IAIDU asahan ini berfokus pada penerbitan artikel kajian-kajian ke-Islaman 
1. Pendidikan Islam
2. Manajemen Pendidikan Islam
3. Komunikasi Islam
4. Ekonomi Islam
5. Politik Islam
6. Hukum Keluarga Islam