• Email Address

  humas@iaidu-asahan.ac.id

Struktur Organisasi

 • Home
 • Struktur Organisasi
 1. Rektor dan Wakil Rektor (unsur pimpinan).
 2. Senat Institut (badan normatif).
 3. Unsur Biro Rektor terdiri dari : Kepala Biro Rektor, Biro Administrasi Umum, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Keuangan (unsur pelaksana administrasi).
 4. Unsur Fakultas (Tarbuyah, Syari'ah, dan Dakwah), terdiri dari : Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Prodi.
 5. Unsur Penunjang terdiri dari:
 • Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPPM) dipimpin oleh seorang Kepala.
 • Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala.
 • Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala.
 • Lembaga Kursus dan Pelatihan Komputer dipimpin oleh seorang Direktur.
 • Lajnah Tahsin Qira'atul Qur'an (LTQQ) dipimpin oleh seorang Kepala.
 • Badan Penjamin Mutu (BPM) dipimpin oleh seorang Kepala.

\

Data Struktur Organisasi IAIDU Asahan, Sumatera Utara

No Nama Jabatan Foto
1    Hj. Nilasari Siagian, SH, S.Pd.I, MH Rektor
2    Drs. Saiful Ahyar, MA Wakil Rektor I
3  Dra. Wardah, M.Pd.I Wakil Rektor II
4    Taufik, S.Ag, MA Wakil Rektor III
5    Muhammad Abduh Isma, M.E.I Ka. Biro
6    Irwanto, S.Ag Kabid. Keuangan
7    Pijay Akmal, A.Md Kabid. Umum
8    Syafri Yanti Nur Effendi, S.Pd.I Kabid. Akademik
9    Eka Lestari, M.Pd Kabid. Pusdatin
10    Agus Salim Marpaung, M.Hum Ka. LTTQ
11    Aswan, S.Ag, MM Ka. Perpustakaan
12    Drs. Surono Zamroni, MMLS Ka. BP2M
13    Eko Priadi, SH, MH Ka. BPM
14    H. Zainal Abidin, S.Ag, MM Dekan Tarbiyah
15    Sutrisno, S.Ag, M.Pd.I Wakil Dekan F. Tarbiyah
16    Drs. Abdul Kholik, M.Si Dekan F.Dakwah
17    Drs. H. Lakum, M.Sos Wakil Dekan F.Dakwah
18    Syahrul, SHI, MA Dekan F.Syari'ah
19    Siti Ameliyah, S.Ag, M.H.I Wakil Dekan F.Syari'ah
20    Siti Maryam Tanjung, S.Pd.I., M.Pd.I  Ka. Prodi PAI
21    Kenny Agusto Ariwibowo M.Pd.I  Ka. Prodi MPI
22   Syahrizal, M.Psi   Ka. Prodi PIAUD
23    Andri Nurwandri, S.Sy, M.Ag   Ka. Prodi HES
24    Zaleha, S.Ag,. S.H., M.A  Ka. Prodi HKI
25    Ismail Nasution, M.Sos  Ka. Prodi KPI
26    Samsir Damanik, S.Pd.I Staf Akademik
27    Suci Amaliyah Safftri S, S.Sy Staf Akademik
28    Susilo, S.Kom.I Staf Akademik
29    Dewi Ayu Maharani, S.Pd.I Staf Keuangan
30    Khadijah, S.Kom.I Staf Keuangan
31    Mayasari Hasibuan, S.Pd.I Staf Keuangan
32    M. Ghozali Husen, S.Sy Staf Pusdatin
33    Azija Ashrafi’aah, A.Md Staf Pusdatin
34    Rahmayani NST SH Staf Pusdatin
35    Brawirza Sorimuda Lubis, S.Sos Staf Adm. Umum
36   Isahansuri, SH Staf Adm. Umum
37   Noni Mulida, SH Staf Adm. Umum
38    Nindya Hari Yati, S.Pd.I KTU F.Dakwah
39    Mariana Harahap, SHI KTU F.Syari'ah
40    Nur Indah Lestari Siregar, SH Staf TU F.Syari'ah
41    Dina Aulia, SH Staf TU F.Syari'ah  
42    Syarifah Aini Nasution, S.Pd.I KTU F.Tarbiyah
43    Karimuddin Siregar, S.Pd.I Staf TU F.Tarbiyah
44    Susi Lestari Siregar, S.Pd.I Staf TU F.Tarbiyah
45    Jul Afnijar, S.Pd.I Staf TU F.Tarbiyah
46    Rieke Diana Putri, S.Pd Staf TU F.Tarbiyah
47    Muhammad Rosul Sanjani, S.Sy Staf Perpustakaan
48    Ihsan Azhari, SH Staf Perpustakaan
49    Mislaina Panjaitan, MA Sekretaris LTTQ
50    Fajaruddin, S.Kom.I, S.Pd.I Staf LTTQ
51    Drs. H. Sofyan Karim, Lc, MA Staf LTTQ
52    Fitri Ramadan S.H  Staf BPM
53    Riski Anda S.Pd  Staf BPM
54    Fadlan Zainuddin Siregar SH  Staf BPPM
55    Sri Atikah Rahmi  Pegawai Kantin 
56   Miftahul Rizki Pasaribu  Pegawai Kebersihan 
57   Sarijan  Pegawai Kebersihan 
58   Hamdan Panjaitan, ST Teknisi
59   Wahyudi Satpam
60   Donny Dewantara  Satpam